Paranın kısa tarihi

Paranın kısa tarihi Günlük hayatımızda bir o kadar kullandığımız ve kullanım amacı üzerinde pek kafa yormadığımız bir araçtır para.

Paranın kısa geçmişine bakacağız.

İşbölümünün henüz gelişmediği çağlarda, kabileler geniş ölçüde kendilerine yeterliydiler. Ürettiklerini tüketirlerdi. Dışarısıyla mübaladeleri seyrekti. Bağımsız ekonomik birimler halindeki hane halkları için de durum aynıydı.

a)Bölgelerarası ticaretin ilk aşamalarında, yabancılar kervanlarla ve gemilerle kabilelerin yaşadıkları çevrelere gelerek satmak istedikleri malları sergilerlerdi. Yerliler yaklaşarak sergilenen malları incelerler ve beğendiklerine karşılık olarak ne vereceklerse, yanına koyarlardı. Tacirler önerilen bedeli kabul ediyorlarsa, alıp geri dönerlerdi.

Satıcı ve alıcı arasında, diyalog çok kez sessizdi. Fiyat biçme işi pazarlıksız satışlarda alıcıya bırakılırdı. Afrika kıyılarına fil dişi almaya gelen Fenikelelerin satışa arzettikleri tuza, yerliler dayanamazlardı. Bir top kırmızı kumaş veya bir Tardessus hançeri de kabile şeflerine son derece çekici görünebilirdi. Alıcı, fiyatı belirsiz mala arzusunun ve gereksinmesinin baskısı altında paha biçerdi.

Pazarlık yapıldığında karlı çıkanlar,yine yabancı tacirlerdi.

İşte bir mal veya hizmet bedelinin başka bir mal veya hizmet ile ödenmesine trampa diyoruz. Trampa para kullanmaksızın gerçekleştirilen mübadeledir.

b) Trampa sisteminde, satışa arzedilmiş mala müşteri bulmak, paralı ekonomide olduğundan zordur.

Trampa sisteminde alış-verişi kolaylaştırmak için yararlanılan ilk buluş pazarlardır. Pazar, alıcıların ve satıcıların toplandıkları, bir araya geldikleri yerdir.

Pazarlar kurulmamış olsaydı, ikili arz ve talepte, malların karşılaşma ve mübadele yapabilme olasılığı çok daha azalabilirdi.

c) Arz ve talep edilen malların sınırlı olduğu küçük pazarlarda, trampayla alış veriş belirli bir ölçüde yürütülebilir. Yoğun mübadelelerle sahne olan çok sayıda çeşidin alınıp satıldığı gelişmiş piyasa düzeninde, trampa yönteminin tıkanmaksızın işleyebilmesi olanaksızdır. Wisconsin Üniversitesi profesörlerinden John H. Culbertson, trampanın mübadeleleri gerçekleştirmeye yetersizliğini basit bir tahlil ile ortaya koymaktadır.

"Trampa sisteminde, bir malın değeri öbür mallardan herbirine göre ayrı ölçülür. (n) sayıda mal bulunan bir piyasada [n(n-1)] sayıda fiyat vardır. Yalnız 3 çeşit mal bulunuyorsa, 6(3x2) değişik mübadele değeriyle karşılaşılır. Ancak 100 bin çeşidin üretilip satıldığı bir ekonomide, 9 milyar 999 milyon 900 bin ayrı fiyat söz konusudur. Gelişmiş piyasa düzeninde, bir malın bedelini başka bir malla ödeyerek bütün mübadeleler gerçekleştirilemez. General Motors Corporation aldığı ve sattığı(n) çeşit için [n(n-1)] sayıda fiyat işlemi yapmak zorunluluğunda kalırsa, hesapları içinden çıkılmaz hale gelir. Ortak hesap biriminden yoksun bir piyasada, büyük firma muhasebesi tutulamaz ve girdilerin randımanı hesaplanamaz."
[1] Feridun Ergin (age)

Önceleri, para görevini, taşınması ve muhafazası kolay ve ayrıca kendisinin de bir kullanım değeri olan tuz, hayvan,hayvan pöstekisi gibi mallar görmüştür. Mübadelelerin sürekliliğinin olmadığı bu çağlarda, para olarak kullanılan nesnenin, aynı zamanda kullanım değeri de olan çok geçerli bir mal olmasının nedeni açıktır: Malını bu para ile değiştiren kimse, bunu ilerde para olarak kullanmasa bile bir kayba uğramayacaktır.

Zamanla pazar için üretim artıp mübadeleler düzenli bir biçim alınca, para olarak kullanılan malın kendi özel kullanım değeri önemini yitirmiş ve parada sadece değişim aracı olarak kullanılmaya elverişli olma niteliği aranmaya başlanmıştır. Böyle olunca, sözünü ettiğimiz malların para olma görevini yürütmeleri güçleşmiştir. Çünkü bunların taşınmaları, bozulmadan muhafaza edilebilmeleri ve uygun büyüklüklerde birimlere bölünebilmeleri çok zor, bazen de olanaksızdır. İşte bu nedenle, tuz, deri, hayvan, tütün gibi malların para olarak kullanılmalarından vazgeçilmiş ve zamanla onların yerini değerli madenler, özellikle altın ve gümüş almaya başlamıştır. Sonraları zengin gümüş madenleri bulunup gümüş üretimi arttığından, değeri de -- altına göre -- hızla düşmüş, bunun sonucu olarak, gümüş de para olma niteliğini yitirmiştir. Böylece altın bu alanda rakipsiz egemen olmuştur.

Altın ve gümüş, özellikle altın, para olmaya çok elverişlidir. Bir kere küçük bir hacim içinde nispeten büyük bir değer taşır. Bu nedenle taşınması kolaydır. İkinci olarak bozulmaz ve paslanmaz. Bu nedenle saklanması (muhafazası) kolaydır. Nihayet, hiçbir değer kaybına uğramadan istendiği kadar küçük parçalara bölünebilir ve sonra bunlar tekrar birleştirilebilir. Yani altın ve gümüşü külçe halinde ya da küçük metal paralar halinde basılmış olarak kullanma olanağı vardır.

Altının piyasada, külçe ya da metal para halinde, fiilen elden ele dolaşması sakıncalı idi. Bir kere, bu biçimde büyük meblağların taşınması güçtür. Ayrıca çalınmak ve kaybolmak gibi tehlikeleri de vardır. Nihayet elden ele dolaşan altın metal paraların aşınarak değerlerinden kaybetmeleri de söz konusu idi. İşte bu nedenlerle, daha ortaçağlardan başlayarak, bazı büyük sarraflar, kendilerine emanet edilen altın (ya da gümüşler) karşılığında, bunların sahiplerine senetler(sertifikalar) vermeye ve onlar da ödemelerini bu senetlerle yapmaya başladılar. İnsanlar ellerindeki altın ya da gümüş sertifikalarını onları çıkaran sarrafa götürünce karşılığı olan altın ya da gümüşü geri alacaklarından emin oldukları sürece, bu senetleri bizzat paranın kendisiymiş gibi görmeye ve kullanmaya
başladılar. Böylece ilk kağıt para ortaya çıkmış oldu. [2]Sadun Aren (age)

SONUÇ:

Trampa ile başlayan sisteminin kağıt para halini aşamalarını görmüş olduk. Trampa sisteminde, düşündüğümüz gibi malların birbiriyle değiştirilmesi insanların o anki psikolojik durumuna yani bir malı öteki mal ile değiştirme arzusuna bağlıdır. Bu değişim bir tarafın kazançlı öteki tarafın kazançsız olmasına sebep oluyordu. Çünkü mübadele oranları belirlenmemişti. Paranın piyasa sistemine girmesi ile birlikte adil bir değişim sağlanabilir. Paranın fonksiyonlarını hatırlayalım:

Paranın başlıca üç fonkisyonu(işlevi) vardır. Bunlar,
1. Değer ölçüsü olmak
2. Mübadele (ve ödeme) aracı olmak
3. Değer biriktirme aracı olmak.

Değer ölçüsü, bir mübadelenin gerçekleştirilmesi için, her şeyden önce, karşılıklı değiştirilecek mal ya da hizmetlerin değişim oranlarının, yani birisi karşılığında ötekinden ne kadar verileceğinin bilinmesi(saptanması) gereklidir. Bu da ancak değiştirilecek bu her iki değerin aynı ölçü ile ölçülmesi sonucu bulunabilir. Malların değişim oranları(para sayesinde) tespit edildikten sonra, mübadelenin gerçekleşmesi için, artık paranın aracılığına mutlaka gereksinime yoktur. Çünkü, değiştirilecek malların para cinsinden değerleri bilindikten sonra paranın somut ve maddesel olarak dolanıma niçin gereksinim duyulsun? Ödeme sistemleri gerçekleştirilebilir. Evde yaşayan bireylerin marketten veya bir alışveriş merkezinden yapacağı alışveriş ödeme sistemi aracılığıyla işlemlerini pekala gerçekleştirebilir. Buradaki amaç, paranın ödeme sistemleri aracılığıyla piyasadan çekilmesidir. Çünkü paranın amacının dışında kullanılmasını engellemek, trampanın zorluklarını yenmek için kullanılmasını sağlamak için icat edildiğini söylemiş bulunuyoruz.


 


Bu iddialar sizi <b>çok şaşırtacak !</b> - Foto
 
Bu iddialar sizi çok şaşırtacak ! - Foto
Telegraph gazetesi dünyanın en ünlü 15 komplo teorisini yayınladı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU 15 KOMPLO TEORİSİPrevious Home alt="Next"
 
  
Müslümanlar, yılbaşı gecesi
ne yapmalı?
Böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok sefahete düşmek yerine; daha çok âhirete, daha fazla ebedî âleme meyili olmak lâzımdır. Zira bu hızlı gidiş, - ister ikrar et, ister inkâr - kabire, öteki dünyaya doğrudur.

Konuyla ilgili bilgi almak tıklayınız.


Image and video hosting by TinyPic  Image and video hosting by TinyPic
         Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin;
       buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin;
       buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun,
       bu da imanın en zayıf derecesidir  -   Müslim iman 78; ebu davud salat 248
 
 
  http://blufiles.storage.live.com/y1pPfVFQcA1RrAmPUlywEx54v5COZl-E-eSQjZrmqoUk-vlexCLsxLtTbj2CdgVLKQsn4QzesBjCi0
 


 

TEBRİKLER

HAYATINIZIN 

 
 dakika   SANİYESİNİ

ÇOK DEĞERLİ GEÇİRDİNİZ

             Tekrar beklerim… Selam ve DUA ile

Diğer Makaleler
Resulullah (Sav)'ın ve Müminlerin Şerefli Hicret Yolculuğu Nasıl Gerçekleşti?
İnsanın Dna Şifresini Çözen Dr. Francis Collins Açıkladı: "Laboratuarda Allah'ı Hissettim"
Gel-Git Bölgelerinde Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?
Toplum İçindeki Huzursuzluğun Kaynağı: Dedikodu
En Ağır Manevi Azap: Cehennem Azabı
Bir Ayet Bir Açıklama: Fussilet Suresi, 33
Kuran Ahlakı: Müslümanca Düşünmek
Kuran Ahlakı: İlmi Araştırma Sayı 52İŞTE AA OBJEKTİFİNDEN 2008’İN EN İYİ KARELERİ2008'İN 10 BÜYÜK DOĞAL AFETİ VE KAZASI2008'E DAMGASINI VURAN EKONOMİK KRİZ OLDU REUTERS OBJEKTİFİNDEN 2008’İN EN İYİ KARELERİ 2008'DE DÜNYADA NELER OLDU?2008'İN EN KOMİK FOTOĞRAFLARI 2008'İN EN İYİ CEP TELEFONLARI 2008'İN EN TUHAF OLAYLARI2008'İN EN MERAK EDİLEN SÖZCÜKLERİ 2008'DE ÖLEN ÖNEMLİ KİŞİLER<!-- Zirve100 kodu baslangici -->
<script type="text/javascript" src="http://zirve100.com/CounterV4.js"></script>
<script type="text/javascript">Zirve100_Counter_Main(209602, 5);</script>
<!-- Zirve100 kodu sonu -->
<!-- Optional backlink start -->
<span style="font-size:11px; font-family:Arial;"><br />Zirve100 <a href="http://www.zirve100.com/">Toplist</a></span>
<!-- Optional backlink end -->

 <iframe src="http://videogaleri.samanyoluhaber.com/v/2008/12/23/1" name="videolar" marginwidth="0" marginheight="0" scrollbar="no" width="650" frameborder="0" height="350"> </iframe></span></span><br><span class="manset_detay"><strong>   </strong></span></td>
                  </tr>

               
              </tbody></table></td>
              </tr>
           
          </tbody></table></td>
          </tr>
        <tr>
          <td colspan="2" height="15"></td>
1956'DAN 2008'E SAİD NURSİ'NİN İSTİHRACATI
 
21. YÜZYILIN GERÇEK TARİHİ

AHİR ZAMANA DÜRÜSTÇE BAKMAK

AHİR ZAMANDA İNSANLARA GELEN BÜYÜK BELA: SEVGİSİZLİK

AHİR ZAMANDA ORTADOĞU'DA NELER OLACAK?

AHİR ZAMANDA YAŞANAN BÜYÜK KURAKLIK HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİDİR

AHİR ZAMANIN HİDAYET ÖNDERİ: HZ. MEHDİ

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI NEDEN TANINMIYOR? 2

ALTINÇAĞIN ALAMETLERİ

BEDİÜZZAMAN’IN MÜJDELEDİĞİ MEHDİ

BEDİÜZZAMAN VE TALEBELERİNDEN AHİR ZAMAN MÜJDELERİ

DARWINİZM'İN ÖLÜMÜ, HZ. İSA’NIN İKİNCİ KEZ YERYÜZÜNE GELİŞİNİN VE HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞININ ALAMETİDİR

DECCAL’İN ORGANİZE ETTİĞİ DİNSİZLİK FİTNESİ

DECCAL'İN OYUNU SONA ERDİ - 2

DECCAL NASIL TANINIR? 3

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN FİLM VE HZ. İSA

HADİSLERDE KIYAMET ALAMETLERİ - 2

HADİSLERDE KIYAMET ALAMETLERİ - 4

HZ. HIZIR’DAN HZ. MEHDİ’YE LEDÜN İLMİ SAHİBİ ELÇİLER

HZ. İSA DÜNYAYA DÖNECEKTİR

HZ. İSA NASIL TANINACAK ? 2 (HZ. İSA'NIN FAALİYETLERİ)

"HZ. İSA ÖLDÜ" DİYENLER BÜYÜK BİR YANILGIDADIRLAR

HZ. İSA VE HZ. MEHDİ, KADERLERİNDE OLAN HAKİMİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR

HZ. İSA VE HZ. MEHDİ KONUSUNDAKİ ŞAHSI MANEVİ YANILGISI 2

HZ. MEHDİ DEVRİNDE YAŞANACAK GÜZEL HAYAT: ALTINÇAĞ

HZ.MEHDİ NASIL TANINACAK? (HZ.MEHDİ'NİN MANEVİ ÖZELLİKLERİ)

HZ. MEHDİ’NİN DÜNYADAKİ MANEVİ ORDUSU

HZ. MEHDİNİN SON ÇIKIŞ ALAMETİ: GAYBET (HAPİS) DÖNEMİ

HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARI
HZ. ZÜLKARNEYN KISSASI HAKKINDA YENİ BİR YORUM

IRAK TÜRKMENLERİNİN UMUDU TÜRKİYE

KATRİNA FELAKETİ PEYGAMBERİMİZ(SAV)'IN HABER VERDİĞİ BİR KIYAMET ALAMETİ OLABİLİR Mİ?

KIYAMET ALAMETLERİNDEN “GÜNEŞİN BATIDAN DOĞUŞU” YAKLAŞIYOR!

KURAN'DA KIYAMET ALAMETLERİ

KURTARICISINI BEKLEYEN KAFKASLAR VE ORTA ASYA


MEHDİYET GİZLENMESİ DEĞİL MÜJDELENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !