Dünya nüfusu ve müslüman nüfusu

Yazılı metinlerden öğrendiğimize göre dünyada ilk nüfus sayımını Sevgili peygamberimiz yaptırmıştır. Miladi 622 yılında yapılan bu sayımdan yedi yüz yıl sonra 14’ncü asırda İskandinavya’da nüfus sayımı yapılabilmiş.

Sevgili peygamberimizin Medine’ye hicretinin ilk yılında yaptığı işlerin başında Müslüman nüfusun sayımını yaptırmasıdır. (Buhari’nin Sahihi’nde Cihad bab 177, hadis no 2895’de sahabe sayısının bin beş yüz olduğu, bir rivayete göre altı yüz ile yedi yüz arasında olduğu bildirilirken, Müslim, İman bab 67, hadis 149’da altı yüz ile yedi yüz arasında olduğu haber veriliyor.)

Kafir sayısını öğrenmek yerine Müslüman sayısını öğrenmeyi tercih ediyor.

Sevgili peygamberimiz, Mekke’de İslam’ı yaymaya başladığında tek kişi idi.

Medine’ye hicret ettikten biraz sonra bir rivayete göre 1500 kişiye ulaşmış.

Mekke’nin fethi için gelen eli silah tutan sahabe sayısı on bin.

632 yılında yapılan veda hutbesini dinleyen sahabe sayısı yüz yirmi dört bin.

Vatikan’ın 2008 yılına ilişkin istatistiklerini hazırlayan Vatikan yetkilisi Vittorio Formenti, Vatikan gazetesi L’Osservatore Romano’ya verdiği demeçte, “Tarihte ilk kez, Müslümanların sayısı bizi geçti” demiş. Müslümanların şu anda dünya nüfusunun yüzde 19.2’sini, Katoliklerin ise küresel nüfusun yüzde 17.4’ünü oluşturduğunu kaydetmiş. Tabii ki bu sayım, Hıristiyan bakış açısına göre yapılmıştır.

Mesela, Doğu Türkistanlı Müslümanlar, kendi sayılarının yirmi beş milyon olduğunu söylerken Çinliler bu rakamın yedi milyon olduğunu dünyaya duyururlar ve Vatikan da Çinlilerin verdiği rakamı esas alır.

1927 tarihinde 13.648.270 olan Türkiye nüfusu 2007 sayımında 70.586.256 olarak tesbit edilir.

610 yılında bir tek sevgili peygamberimiz var iken bu gün bir buçuk milyarın üzerine çıkmış ve bütün dünya strateji uzmanlarına göre süratle yayılan din unvanını almış.

Dünyanın en siyaset bilmez milleti hangisi desem, Yahudi milleti aklınıza gelmez.

Evet, Yahudi milletidir.

Dünyanın en eski milletlerinden olmalarına rağmen nüfusu en az olan millettirler. Dünyanın her tarafındaki Yahudilerin toplamı 14 milyonmuş. Sayıları İspanyol çingenelerinin sayısına ulaşmıyor.

Altına, sermayeye olan aşırı hırsları  (Bak: Bakara 96) onları kötü siyasete yöneltmiş ve her olayın arkasında kendilerinin kırılmasına sebep olmuşlar.

Osmanlı, aşiretten devlet çıkarmış.

Yahudiler, devlet iken çete haline gelmişler.

İsrail devletinin altı milyon altı yüz bin nüfusu içinde Müslümanların sayısı bir milyon civarında imiş. Yalnız 16 yaşın altındaki insan sayısında İsrail nüfusunun yüzde yirmi beşi Müslüman’mış.

Ortadoğu’yu çok iyi bilen bir yabancı gazeteci bana: “Eğer harp dursa ve iki taraftan da çatışma nedeniyle ölme olmasa, Filistin’e dünyanın öbür taraflarından Yahudi göçü de gerçekleşmezse otuz-kırk sene sonra nüfus politikasıyla Filistinliler kazanır” demişti.

“Niçin?” dediğimde: “İsrailli kadınlar kadınlıklarını yitirmişler, doğum yapmayı yük sayıyorlar.

Filistinli kadınlar ise doğum yapmayı ibadet sayıyorlar” diye cevap vermişti.

İki tarafta da yapılan istatistiklerde, Filistinli kadınlar çoğunlukla erkek çocuk doğururlarken, İsrailli kadınların kız çocuğu doğurdukları gözlenmektedir.

Biz, Medine’de hasta yatan Yahudi çocuğunu ziyaret eden bir peygamberin ümmeti olarak, iki tarafın da çocuklarının ölmemesi için eski teröristlerin, katillerin, katliamcıların demokrasi hırkasına sarılarak devlet başkanı olarak aynı katliamlarını sürdürmelerine karşıyız.(Hadis için bak: Buhari, Cenaiz, Hadis no 1276)

Sekiz defa haçlı seferleriyle Müslümanları yok edemeyen, dokuzuncusunu başlatan batı, doğum kontrolü haplarıyla Müslüman nüfusun önünü alamayınca şimdi kitle imha silahlarıyla katliam yaparak Müslümanlığın önünü almaya çalışıyor.

Bunda başarılı olacağını zannediyorlarsa aldanıyorlar.

Firavun bu yolu denedi, başarılı olamadı. İsrail oğullarının erkek evladını öldürürken Hz. Musa’yı bağrında besliyordu. (Bak: Bakara 49)

Dünyanın neresinde bir çocuk dünyaya gelse kendi çocuğumuz olmuş gibi sevinelim. “Müslüman nüfusu bir daha arttı” diyelim.

Sevgili Peygamberimizin Yemen’de Müslüman olan Üveys el Karani’nin kokusunu aldığı gibi (Ahmed, Müsned 2/541) İngiltere’de Amerika’da veya Tanzanya’da Müslüman olanın kokusunu gözetleyelim.

Köpeğin leş kokusunu takip ettiği gibi kan, barut, gözyaşı, alın teri, çığlık peşinde gitmeyelim.

Düğün merasimlerinde “Bu gül gibi eşlerden Müslüman takviyesi gelecek” diye sevinelim.

Eli silahlı, cüzdanı dolarlı imansızları gördüğümüzde dikenler arasındaki gülün gelişini hayal edelim. Azer’lerden İbrahim’leri bekleyelim.

İngiltere nüfus idaresinin bir haberine göre dünyada en çok koyulan isimlerin en başında Muhammed ismi geliyormuş.

Google amcadan öğrendiğime göre Dünyaca ünlü Amerikan CBS kanalının internet sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre İslam dini son yüzyılda dünya genelinde bütün kıtalarda yükselen değer olmuş.

CBS’te yayınlanan rakamlara göre 1900 yılında Afrika kıtasında yaşayan Müslümanların bütün kıtaya oranı yüzde 32 iken, 2000 yılında bu oran yüzde 40,5’e yükselmiş. Asya kıtasında ise Müslüman nüfus yüzde 16,3’ten yüzde 22,5’e yükselmiş. Avrupa’da da durum yükseliş yönünde. Buna göre 1900 yılında Avrupa’daki Müslüman oranı yüzde 2,3 iken aradan 100 yıl geçtikten sonra bu oran iki puan artarak yüzde 4,3’e yükselmiş.

Batılıların yaptığı araştırmaya göre dünyada yaşayan dinler ve insan sayısı:

1- Hıristiyanlık: 2.14 milyar

2- İslam: 1.3 milyar

3- Hinduizm: 781 milyon

4- Budizm: 324 milyon

5- Sihizm: 19 milyon

6- Yahudilik: 14 milyon imiş.

Yukarıda Doğu Türkistan nüfusundaki çelişkiyle doğrusunu bulmaya çalışırsak Müslümanların nüfusunun daha çok olduğunu görürüz.

Biz, sayıyı artırırken aklı başında, bilgili, bildiğiyle amel eden, haramı-helalı bilen, Allah’a kul olan, kula kul olmayan, örnek olarak sevgili peygamberimizi seçen, özgür ve kaliteli insan yetiştirmeye devam edelim.

Dünya Nüfus Günü olan her 11 Temmuz’da Müslümanların sayısının ve kalitesinin artması ümidi, azmi ve gayretiyle.


 

HERŞEY O'NUN VARLIĞINI GÖSTERİYOR

TIKLA

       
Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla)
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
(Fâtiha Sûresi, Ayet 5)


 

Filistin Dua Bekliyor…

 
 
 

Lütfen bu mısraları sesli olarak okuyunuz
Ki... bu Dualar ALLAH katında daha çok kabul bulsun.
Allahümme Salli ala seyyidina Muhammedin
ve ala Al-i seyyidina Muhammed
Eûzübillahimineşşeytanirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm
Ey rabbimiz yüce ALLAH celle celâluh
Iraktaki, Filistindeki, Lübnandaki, Çeçenistandaki
ve yeryüzünün her yerindeki
bütün MÜSLÜMAN din kardeşlerimizi
her türlü kötülükten, zulümden
hapislikten, kötü ölümden, hastalıktan, fakirlikten
ve korunması gereken herşeyden koru
Onlara ve bizlere
hayırlı sağlıklı uzun ömürler ver
onları ve bizleri hayırlısı ile
en kısa zamanda
en güzel Cennetlerine koy AMİN.

 

Ölümü düşünerek yatanınız var mı ?
Gecenin bir vakti bomba sesiyle uyananınız ?
Sizinde çiçekleriniz kanadı mı ?
Babanızın elini tuttuğunuz bir anda,
Babanız gözlerinizin önünde kurşunlandı mı ?
Anneniz, abiniz, kardeşiniz esir alındı mı ?
Umutlarınız umutsuzluğa karıştı mı ?
Ya mezarlıkta yattınız mı ?
Ben çok yattım ...
Çünkü bizim evimizi, yurdumuzu mezarlığa çevirdiler !
Biz ölümle yatar şahadetle uyanırız !
Bizim çiçeklerimiz kanla sulandığından, kan kanarlar ...
Babamı gözlerimin önünde vurdular !
Ailemi esir aldılar !
Umutlarım sanki hiç olmamıştı !
Olamazdı ... Olmamalıydı ...
Çünkü ben FİLİSTİNLİYDİM ...!

 
 
 

Peygamberimiz (s.a.v), “Bir yerde bir Müslümanın ayağına bir diken batarsa, diğer Müslüman o acıyı duymalıdır” buyuruyor...

Zalim güçlü olsada,
'dan büyük değil !
Enes (r.a)'dan, Resûlüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Sizden biriniz, kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe -hakkıyla- iman etmiş olamaz." (Buharı ve Müslim)

 
Zalim güçlü olsada,
'dan büyük değil !
Ebu Derdâ (r.a)'dan Resûlüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim bir kardeşinin haysiyet ve namusunun çiğnenmesine karşı çıkarsa,
da kıyamet günü cehennem ateşini onun yüzünden uzaklaştırır." (Tirmizi rivayet etmiş ve hadis hasendir demiştir.

 
 

ALLAH rizasi icin Filistinteki zor durumdaki kardeşlerimize dualarimizi ve yardimlarimizi eksik etmeyelim...

Unutmayalim Müminlerin en büyük silahı duadır..
Allah yar ve yardımcıları olsun.

 (Filistin sizlerden dua bekliyor.Kardeşlerinizi duasız bırakmayın.) 

 

ABDURRAHMAN ÖNÜL - Kanayan Yara Filistin

             


Evet israil kara operasyonuna başladı. Hava operasyonuyla kestiği cehennem biletinin hazzını şimdi tadacak.

Bu kutlu mücadele tüm dünya tarafından iyi analiz edilmeli. Özellikle miskinleştirilmiş, susturulmuş, mağlubiyeti peşinen kabul etmiş müslümanlar, yaşananları çok iyi analiz etmeli.
1.5 milyon nüfuslu Gazze 1.5 milyarlık islam alemine çok ama çok önemli bir ders veriyor. Mücadele nedir? Kararlılık nedir? Azim nedir? Hakka adanmak nedir? Açlığın pençesinde boğuşmak nedir? Tüm evlatlarını ve eşini kaybeden bir annenin hissiyatı nedir? Beyni paramparça olmuş kardeşini elleriyle taşıyan bir insanın acısı nedir?


Bu yaşananları sindirilmiş Müslüman anlayamaz. Diyalog safsatasıyla beslenen ve küffarı dost kabul edenler anlayamaz. Yenilginin müslümanlar üzerinde mutlak olduğunu düşünenler anlayamazlar.

İsrail’in salyasının akmaya başladığını birkaç ay önceki yazımızın başlığında dile getirmiştik. Ve bugün israil kudurmuş köpek gibi saldırıyor. Amerika’sı, İngiltere’si destekliyor. İKÖ, BM, NATO, AB izliyor. Kosova ve Gürcistan olaylarında şahlananlar

bugün izleme komitesindeler.


Şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Rabbimiz farklı zaman ve dönemlerde insanlığı çeşitli vesilelerle imtihan ettiği gibi, bugün bizleri de Filistin intifadasıyla imtihan ediyor. Geçmiş kavimler gibi helak olmak istemiyorsak, başımızdaki türlü belaları def etmek istiyorsak, safımızı netleştirmeli ve elimizdeki tüm imkanlarla, her neyimiz varsa maddi-manevi imkanlarımızla en gür sesimizle Gazze’nin yanında, aynı acıyı paylaştığımızı ilan etmeli ve yaratanımıza armağan etmeliyiz.

Müslümanlar olarak Gazze’ye gidip ne pahasına olursa olsun kardeşlerimizle aynı topraklar üzerinde şehadeti göze aldığımızda görün bakalım dünyada hangi taşlar yerlerinden oynayacak..


Dünyada birkaç ülkenin dışında Suriye, İran ve Libya’dan başka bu zulme sert tavır koyan başka ülke yok. Mısır ve Ürdün yönetimi ilah kabul ettikleri İsrail’in emrinden çıkmayacaklar. Koltuk sevdalısı FKÖ yöneticileri de İsrail’e engel olmayacak. Mısır gün içerisinde Gazze’nin tek çıkış kapısı refah sınır kapısını günde sadece yarım saat açıyor. Araştırsınlar FKÖ, Batı Şeria’dan şehre giren Türk Kızılayı yardımlarını teslim alıp Hamas’a Gazze’ye ulaşmasın diye gizli depolarda saklıyor. Türkiye hükümeti ziyaretlerle kendisini, halkını ve İslam dünyasını kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Arap dünyası bu konuda ikiye bölünmüş durumda. İslam dünyası liderleri suskun ve miskin.

EY İNSANLIK…

EY KUKLA DEVLET YÖNETİCİLERİ…

Duyun, görün ve anlayın ki: İsrail 4x10 km2 alanda yerle yeksan olacak. Lübnan’da yaşadığı gibi feleğini şaşıracak.

Farkındamısınız? 8 gündür devam eden saldırılarda bir tane bile gazzeli kardeşimiz sınır kapısına dayanıp, kurtar beni ey Mısır demiyor. Kaçmak istiyorum, kurtulmak istiyorum demiyor. Bıktım ezilmekten, canımdan olmaktan, sevdiklerimden yoksul bırakılmaktan bıktım demiyor.


Diyorlar ki; Gel ey şehadet gel. Seni çok özledim.

İşte bu yüzden bugünlerde ebabilleri görürsek şaşırmayalım, bedir’in destekçilerini görürsek şaşırmayalım, İbrahim’in karıncasını görürsek şaşırmayalım.
Sanıyorlar ki, kafa kesmekle beyin ezmekle,

Fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele.

Daha münbit oluyor kanla sulanan toprak.

Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak.

Bekle bizi ey İsrail beklediğin her yerde… Bekle bizi ey İsrail beklemediğin her yerde…

 

 
 


 


SABRAN YA AKSA..!!

ya rab

aciziyetimiz bizi yakıp kavuruyor..

ya rab ebrehenin ordusuna nasıl gökten kuşlarla bozgun verdirdiysen israilin zalim ordsuna da bozgun ver ve onları yok..

ya kahhar

ya kahhar

ya kahharRêya Xelasiyê: Berxwedan! Bijî Berxwedana Filistîn!, Wê Gazze Xelas Bibe! Wê Filistîn azad bibe
Cihad ALLAHın emri,vaktimiz yok durmaya!
Batıl hüküm sürerken;hakkın yok uyumaya!
Zafer inananların hakkıdır;olacaktır!
Sabret sen ey arkadaş!NUR tamamlanacaktır..!

 

Israil ogullari  (Video)


Image Hosted by ImageShack.us

 <!-- Zirve100 kodu baslangici -->
<script type="text/javascript" src="http://zirve100.com/CounterV4.js"></script>
<script type="text/javascript">Zirve100_Counter_Main(209602, 5);</script>
<!-- Zirve100 kodu sonu -->
<!-- Optional backlink start -->
<span style="font-size:11px; font-family:Arial;"><br />Zirve100 <a href="http://www.zirve100.com/">Toplist</a></span>
<!-- Optional backlink end -->

Hergün bir hadis
(Allah’tan utanan, ölümü düşünmeden yatmaz, haram lokma yemez, zinadan kaçar, dilini, gözünü ve kulağını haramlardan sakınır, öldükten sonra çürüyeceğini düşünür.) [Taberani]

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="468" height="60">
<param name=movie value="http://www.harunyahya.org/banner/batidunyasi.swf">
<param name=quality value=high>
<embed src="http://www.harunyahya.org/banner/batidunyasi.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"> </embed>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="468" height="60">
<param name=movie value="http://www.harunyahya.org/banner/islambirligi.swf">
<param name=quality value=high>
<embed src="http://www.harunyahya.org/banner/islambirligi.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"> </embed> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="468" height="60">
<param name=movie value="http://www.harunyahya.org/banner/islamyukselisi.swf">
<param name=quality value=high>
<embed src="http://www.harunyahya.org/banner/islamyukselisi.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"> </embed>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" width="468" height="60">
<param name=movie value="http://www.harunyahya.org/banner/filistin.swf">
<param name=quality value=high>
<embed src="http://www.harunyahya.org/banner/filistin.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60">
</embed>

Image and video hosting by TinyPic  Image and video hosting by TinyPic
         Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin;
       buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin;
       buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun,
       bu da imanın en zayıf derecesidir  -   Müslim iman 78; ebu davud salat 248
  
  http://blufiles.storage.live.com/y1pPfVFQcA1RrAmPUlywEx54v5COZl-E-eSQjZrmqoUk-vlexCLsxLtTbj2CdgVLKQsn4QzesBjCi0
 
    RESUL SARICA
/USA

 Selam ve Dua ile

             
   dakika   SANİYE 

 ÇOK DEĞERLİ GEÇİRDİNİZ

150x200.gif
Diğer Makaleler
Resulullah (Sav)'ın ve Müminlerin Şerefli Hicret Yolculuğu Nasıl Gerçekleşti?
İnsanın Dna Şifresini Çözen Dr. Francis Collins Açıkladı: "Laboratuarda Allah'ı Hissettim"
Gel-Git Bölgelerinde Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?
Toplum İçindeki Huzursuzluğun Kaynağı: Dedikodu
En Ağır Manevi Azap: Cehennem Azabı
Bir Ayet Bir Açıklama: Fussilet Suresi, 33
Kuran Ahlakı: Müslümanca Düşünmek
Kuran Ahlakı: İlmi Araştırma Sayı 52


1956'DAN 2008'E SAİD NURSİ'NİN İSTİHRACATI
 
21. YÜZYILIN GERÇEK TARİHİ

AHİR ZAMANA DÜRÜSTÇE BAKMAK

AHİR ZAMANDA İNSANLARA GELEN BÜYÜK BELA: SEVGİSİZLİK

AHİR ZAMANDA ORTADOĞU'DA NELER OLACAK?

AHİR ZAMANDA YAŞANAN BÜYÜK KURAKLIK HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİDİR

AHİR ZAMANIN HİDAYET ÖNDERİ: HZ. MEHDİ

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI NEDEN TANINMIYOR? 2

ALTINÇAĞIN ALAMETLERİ


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !